Kwaliteit en service in het aankopen en verkopen van beleggingsvastgoed
Beleggingsobjecten op de beste locaties in Groningen
Doorlopend nieuw aanbod beleggingsvastgoed

Wet goed verhuurderschap

Op 7 maart 2023 is het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen en vanaf 1 juli 2023 is deze nieuwe wet van kracht. Het doel van deze wet is het waarborgen van gelijke kansen op de woningmarkt door het instellen van een norm voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. Gemeenten zullen toezicht houden op de naleving van deze wet en indien nodig handhavend optreden.

Bij Allooy Vastgoed B.V. (en gelieerde entiteiten) omarmen wij deze nieuwe wet volledig. Wij hechten waarde aan een verhuurproces zonder discriminatie en intimidatie en wij zullen ons uiterste best doen om iedereen een eerlijke service te bieden. Om dit te garanderen, hanteren wij een transparante en objectieve selectieprocedure bij het zoeken naar nieuwe huurders. Bovendien stellen wij alle afgewezen kandidaat-huurders op de hoogte van de redenen voor hun (eventuele) afwijzing.

Daarnaast worden alle kosten die aan de huurder in rekening worden gebracht, vastgesteld volgens de wettelijke vereisten. Bij ons is de waarborgsom altijd gelijk aan één keer de kale huur. Alle huurovereenkomsten worden schriftelijk opgesteld volgens het ROZ-model met bijbehorende algemene bepalingen. Bovendien ontvangt de huurder schriftelijke informatie waarin onder andere de regels en verplichtingen van de huurder, informatie over de waarborgsom en servicekosten, contactgegevens voor huurzaken en de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente voor eventuele klachten vermeld staan.

Heeft u nog vragen over de nieuwe Wet goed verhuurderschap en hoe wij hiermee omgaan? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt het volledige wetsartikel over de Wet goed verhuurderschap vinden op de website van de Rijksoverheid.